Digitalt föreningsmöte 2022-11-16

Föreningsmöte 2022-11-16 kommer att hållas digitalt via Zoom.

Inbjudan med agenda och Zoom-länk har mejlats ut till medlemmar.

 

Svfp Logo Big

Inför kommande föreningsmöte:

Då föreningens ordförande Cristian Ortiz Villalón avgår föreslår valberedningen efter diskussion med sittande styrelse nedanstående ändringar till i styrelsesammansättningen fram till och med ordinarie årsmöte:

Emilia Andersson, nuvarande vice-ordförande och kassör, blir ordförande ad interim, och avgår från Styrelsen efter årsmötet.

Ozan Aricak, nuvarande webredaktör, tar även på sig rollen som vice-ordförande ad interim, och fortsätter som webbredaktör tills hans ämbetsperiod avslutar i 2024.

Margareta Lirvall, nuvarande ledamot, blir kassör och har erbjudit att stanna i tjänst tills hennes ämbetsperiod avslutar i 2024.

Håkan Edsborn föreslås som ledamot utan portfölj, och skall fortsätta tills årsmötet och framöver för en ämbetsperiod tills 2027.

Eugenia Colón föreslås som ledamot utan portfölj, och skall fortsätta tills årsmötet och framöver för en ämbetsperiod tills 2027 

Vid årsmötet skall ny ordförande och ny vice-ordförande nomineras samt en ny ST-representant och två nya ledamöter utan portfölj.

 

09 november 2022

Fler nyheter


Alla nyheter