Uppsaladagen

 

Uppsaladagen är en årligen återkommande dag för svenska patologer med fokus på kvalitet och standardisering. Årets kvalitetsarbete såsom utskick och kvalitetsindikatorer presenteras och diskuteras. Här ges också ofta utrymme till reflektion och diskussion kring aktuella händelser inom svensk patologi. 

Uppsaladagen infaller alltid tisdagen efter andra helgen i oktober. I anslutning till dagen är möte för KVAST och EQUALIS expertgrupp samt styrelse- och föreningsmöte för SvFP förlagda.

Logga in (kräver medlemskap i SvFP) för att ta del av presentationer och program från tidigare uppsaladagar. 

 

 

 

Uppsaladagarna 2020: inställda pga covid-19

Uppsaladagarna 2021: KVAST-gruppsmöten och styrelesemöte 11:e oktober, genomgång av utskick/inskick samt övrigt program 12:e oktober. ProgramLänk till TEAMS.

Uppsaladagarna 2022:  KVAST-gruppsmöten och styrelesemöte 10:e oktober, genomgång av utskick/inskick samt övrigt program 11:e oktober. Program.