Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2021/2022

Cristian Ortiz-Villalón - ordförande
Emilia Andersson - vice ordf och kassör
Johan Hartman - vetenskaplig sekreterare
Tobias Näsman - sekreterare
Ozan Aricak - webredaktör
Zdenek Rohan - medlemsregisteransvarig
Carl-Johan Hyltse - ST-representant
Margareta Lirvall - ledamot
Pedro Farrajota Neves da Silva - facklig sekreterare

 

Adjungerade till styrelsen:

Christina Kåbjörn Gustafsson - ordf Svensk Förening för Klinisk Cytologi samt KVAST-samordnare
Anders Edsjö - ordf. arbetsgruppen för molekylärpatologi
Nelly Penagos Tafur - ordf. utbildningskommittén
Anna Bodén - ordf. arbetsgruppen för digital patologi
Carlos Fernandez Moro - ordf. arbetsgruppen för SNOMED CT/synoptisk rapportering