Remissutgåvor av KVAST-dokument

 

Inkom gärna med kommentarer till SvFP och KVAST genom mejl till KVAST-ansvarig eller via hemsidans forum (för inloggade medlemmar). Det är tillåtet och önskvärt för föreningens medlemmar att komma med kritik och konstruktiva förslag rörande samtliga dokument - såväl remissutgåvor som godkända dokument - med mål att få en konstant förbättring av dokumenten. Kommnetarer som kommer in via mail publiceras fortlöpande via länk intill det berörda dokumentet.

 

Remissutgåvor till vårmötet 2016

Vid årsmötet 18 maj 2016 antogs följande dokument utan ändringar:

För följande dokument enades mötet om smärre justeringar i texten, vilka kommer att införas innan slutlig version publiceras.

För nedanstående dokument framkom synpunkter under mötet. Dessa kunde dock inte adresseras eftersom ingen från ansvarig KVAST-grupp fanns närvarande. Godkännandet får därför senareläggas.

 

 

Bordlagt dokument