Remissutgåvor av KVAST-dokument

 

Inkom gärna med kommentarer till SvFP och KVAST genom mejl till KVAST-ansvarig eller via hemsidans forum (för inloggade medlemmar). Det är tillåtet och önskvärt för föreningens medlemmar att komma med kritik och konstruktiva förslag rörande samtliga dokument - såväl remissutgåvor som godkända dokument - med mål att få en konstant förbättring av dokumenten. Kommnetarer som kommer in via mail publiceras fortlöpande via länk intill det berörda dokumentet.

 

Remissutgåvor för diskussion och granskning inför godkännande vid nästa Vårmöte

Nya dokument

Nya versioner