Remissutgåvor av KVAST-dokument

 

Inkom gärna med kommentarer till SvFP och KVAST genom mejl till KVAST-ansvarig eller via hemsidans forum (för inloggade medlemmar). Det är tillåtet och önskvärt för föreningens medlemmar att komma med kritik och konstruktiva förslag rörande samtliga dokument - såväl remissutgåvor som godkända dokument - med mål att få en konstant förbättring av dokumenten. 

 

Remissutgåvor för diskussion och granskning inför godkännande vid nästa Vårmöte

Nya dokument

Nya versioner