Medlemsinloggning

Inloggning på hemsidan

Alla som har registrerat sig för medlemskap i SvFP kan ansöka om lösenord för inloggning på hemsidan genom att klicka på 'Logga in' bland menyerna ovan och därefter begära ett nytt lösenord.

Genom inloggning kommer man åt samtliga delar av hemsidan inklusive föredrag och presentationer från tidigare Vårmöten ochUppsaladagar, möjlighet att skriva inlägg på forum med mera.

Från 1 april varje år kommer de som inte har betalat årets medlemsavgift inte längre ha tillgång till inloggning, men så fort innevarande års avgift betalats och hunnit registreras kommer man åter att kunna logga in.

Vill man byta mejladress i medlemsregistret och för inloggning på hemsidan (dessa båda måste vara samma), mejla medlem@svfp.se.

 

Problem med inloggning

Ibland har det förekommit problem med inloggning. Hemsidans brandvägg (som normalt annars bara ska blockera virusprogram) har någon gång blockerat medlemmar, men efter ändringar av brandväggens inställningar är dettan sällan något problem. Sjukhusens egna brandväggar har också blockerat en del medlemmar, och detta kan vi inte göra något åt (här kan sjukhusens IT-avdelningar vara behjälpliga, alternativt kan man logga in från privat dator). Vidare är lösenord (men inte användarnamn) känsligt för små och stora bokstäver. Slutligen har det, av oklar anledning, ibland krävts att man loggar in två gånger direkt efter varandra för en del medlemmar. 

Gör så här: Var noga med att skilja på små och stora bokstäver i lösenordet. Om man vid försök till inloggning får meddelandet 'Åtkomst nekad', så testa att direkt klicka på Logga in igen och skriv in samma användarnamn (mejladress) och lösenord. Om det inte fungerar vid detta upprepade försök, så mejla oss.