Kurser inkl. SK-kurser

 

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

 

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser) 

 
SK-kurs i Gynekologisk patologi – nedre trakt 5-7/10.
Info och anmälan i Socialstyrelsens kurskatalog: SK-kurser (specialistkompetenskurser) - Socialstyrelsen
 
Gynecological Pathology Update KVAST-UNILABS - 13/10, 20/10, 17/11
The course is suitable for practicing consultant pathologists and advanced residents with a special interest in gynecological pathology.  Programblad. TEAMS-länk. Mötes-ID: 327 385 128 734 Lösenord: a7CUpc
OBS! Ändrad tid 13/10, nu tid kl17-20. 
 
Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik, Linköping 9-11 November
AIDA är glada att meddela att vi återigen ska anordna vår populära kurs "Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostikhttps://liu.se/artikel/ai-och-deep-learning den 9-11 november 2022 på CMIV, Universitetssjukhuset i Linköping.
 
 ST-kurs i Thyreoideapatologi, Stockholm 14-16 november 2022
Denna kurs erbjuder en koncentrerad möjlighet till att skaffa sig grundläggande kunskaper om utskärning av operationspreparat, morfologisk diagnostik samt aktuella immunhistokemiska och molekylärpatologiska analysmetoder för optimal diagnostisk och prognostisk diagnostik. Vid tiden för kursen kommer nästa WHO-klassifikationen för endokrina tumörer finnas utgiven och vara inarbetad i kursen. En uppdaterad kurs utlovas.
  
Update in endocrine pathology, Stockholm 17-18 november 2022
The course is organized by Dr. Christofer Juhlin, an endocrine pathologist from the Karolinska University Hospital. The course will introduce the course participant to novel concepts and classifications schemes introduced in the latest WHO classificatoin, with focus on thyroid, parathyroid, adrenal and neuroendocrine tumors, and is therefore expected to be of imminent clinical importance for practicing pathologists. The course will also feature lectures by other prominent endocrine pathologists and researchers in the field.
   
Nordisk bröstpatologimöte 26-27 januari 2023 (OBS!  Bytt datum från 3-4 november 2022)
KVAST gruppen för bröstpatologi anordnar ett nordiskt bröstpatologimöte 3-4 november 2022 i Köpenhamn tillsammans med danska kollegor. Mötet kommer att innehålla föreläsningar från inbjudna experter i bröstcancerdiagnostik, presentationer av verksamheten i de nordiska länderna (diagnostik, bemanning, utbildning) med stora möjligheter till gemensam diskussion och samtal. Konferensen kommer att vara avgiftsfri (genom sponsring) och det kommer bjudas på en kursmiddag på torsdagskvällen. Samtliga deltagare får själva ordna och betala för resa och boende. Konferensen passar utmärkt för specialister men även bröstintresserade ST-läkare och specialinriktad labpersonal. Programblad 
 
Gynekologisk patologi - Webinars, Slide sessions, Journal clubs och Podcasts
International society of gynaecological pathologists  anrodnar ovanstående online events som man kn registrera sig på deras hemsida ISGyP.
  

Övriga kommande kurser och symposier i Sverige

Föreläsningsserie i uropatologi
The goal of the course is to improve the participants understanding of current diagnosis within Uropathology. The invited lecturer is internationally distinguished pathologist, Dr Jon Oxley, Bristol, UK and Dr Andres Acosta Harvard University, Boston.
Course structure
The course consists of on-line lectures given in English via eTeams. The course is suitable for practicing consultant pathologists and advanced residents with a special interest in uropathology. Programblad.
Föreläsningarna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.
Länkar till Teams
DAY1 - April 28 klockan 15:00 Swedish time, 14:00 London time. Prostata update.  Interaktiv platform kommer att användas via slido.com, ange möteskod #uroP. QR-kod som kan scannas. Inspelad föreläsning.
DAY2 - May 12 at 15:30 Swedish time.  Sex cord stromal tumors of the testis. Inspelad föreläsning
DAY3 - June 16  at 15:30 Swedish time. "Soft tissue tumors of the genitourinary tract", by Dr. Andres Acosta.
DAY4 - June 23  at 15:00 Swedish time, 14:00 London time. "Renal tumors update", by Dr. Jon Oxley.

 

NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

Karolinska Institutet och Uppsala universitet utlyser kursplatser inom NatiOn – en nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning. Forskarskolan pågår under tre år och du läser upp till 30 hp vilket täcker de poäng du behöver under forskarutbildningen vid de flesta lärosäten. NatiOn vänder sig främst till läkare vars projekt har en inriktning mot klinisk och translationell cancerforskning.

Utlysning sker mars 2021 och deadline för ansökan är 7 maj 2021. Forskarskolan startar april 2022. Besked om antagning lämnas under augusti 2021.  Observera att du måste vara antagen till forskarutbildning inför start av första kursen VT 2022. För mer info, se annons.

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

Masterprogram i molekylär onkologi - Molecular Oncology Master (MOM)

Ettårig distanskurs på engelska med lärare från Harvard, MD Anderson mm. Möjlighet till stipendium för att täcka delar av kurskostnaden. Sista ansökningsdag 15.e juli. Läs mer på programmets hemsida.

 

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

 newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).