Kurser inkl. SK-kurser

 

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

 

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser)

   
 
Grundkurs i klinisk patologi - Halmstad 3-5:e februari 2021 FULLTECKNAD, kontakta kursansvarig för reservplats.
 Som nybliven ST-läkare i Klinisk patologi eller angränsande specialiteter, ställs man inför
en mängd nya metoder, begrepp och en bred delvis främmande terminologi. Denna kurs syftar till att
ge en introduktion till den histopatologiska vardagsverksamheten. Kursen riktar sig till läkare under början av sin ST eller vikarierande underläkare inom i första hand Klinisk patologi samt Rättsmedicin. Antal platser: 12
- inbjudan   - schema   - praktisk information   - anmälningsformulär
 
Immunhistokemi - en grund - Halmstad 25-26:e mars 2021 FULLTECKNAD, kontakta kursansvarig för reservplats.
Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp inom immunhistokemi, olika grupper av
antikroppar/markörer, hur man skall bedöma tillförlitlighet, vilka markörer man använder i olika organ och hur man använder immunhistokemi i diagnostiken.
Kursen kommer innefatta föreläsningar och en praktisk fallgenomgång. Antal platser: 20

Övriga kommande kurser och symposier i Sverige

Implementering av precisionsmedicin i Sverige – vikten av ett nationellt-regionalt samarbete 1:a februari 2021

Det nationella initiativet Genomic Medicine Sweden (GMS), inom vilket mycket av utvecklingsarbetet inom den molekylära patologin legat de senaste åren, ser ut att få fortsatt stöd inom ramen för den Forsknings- och innovationsproposition som lades fram precis innan jul.

För en långsiktig, uppskalad finansiering krävs samtidigt en samverkan mellan stat och regioner. För att puffa i den riktningen arrangerar GMS den 1 februari 15.30-16.45 ett webbinarium (Zoom)kring precisionsmedicin. Alla som vill orientera sig kring hur fältet utvecklas är varmt välkomna att delta. Mer info och anmälan här.

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

Artificial intelligence in pathology (in English) 31:a maj - 4:e juni onlinekurs
Denna kurs organiseras av den franska patologföreningen och antalet platser är begränsat till 30 st.  KUrsen riktar sig både till patologer och datavetare med delvis olika kursinnehåll för de olika grupperna. Ur annonsen:
The aim of the course is to introduce the basic concepts of AI based pathology.
Participants will be able to design their own study, and will learn:
1) to transform their dataset with augmentation and normalization techniques,
2) to build effective neural networks for histological images classification
3) to assess the performance of their models.
Data scientists will also be introduced to the main aspects of histology and modern oncology. This will
allow them to build high quality datasets and design studies and models that are relevant from a
clinical point of view.
- Pathologist / clinician track: this track will provide pathologists and clinicians an introduction on how
artificial intelligence technologies work, their strengths and weaknesses and how a study involving
image analysis should be designed. För mer info, se annons.

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

 

newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).